Първа помощ на работното място

В учебната зала на БЧК – Ямбол, се проведе обучение по първа помощ на работното място за служители от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Франциск“- с. Веселиново, община „Тунджа“ и Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Каритас“ в с. Куклен, община Пловдив.

       Обучението се проведе по инициатива на Радостина Съйкова, управител на Дневния център в с. Веселиново и имаше за цел участниците да придобият знания и практически умения по оказване на първа помощ при травми, причинени от различни инциденти по време на работа както с лица с физически и ментални увреждания, така също със служители, предоставящи социални услуги в двата центъра.

       Участниците имаха възможност да задават конкретни въпроси, свързани с мерките за справяне при различни травматични състояния, съобразени със спецификата на дейността, като се обсъдиха ситуации с потенциален риск от инциденти.

                Всеки участник получи удостоверение за преминат курс „Първа помощ на работното място” със срок на валидност 5 години.

 

               

 

                                                                                ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ