Първа помощ на деца

На 16 ноември 2021г., в зала „Йорданка Пастърмаджиева“ на БЧК – Ямбол се проведе  обучение по оказване на първа долекарска помощ на деца до 8-годишна възраст за педагогически специалисти от детска градина „Валентина“ в град  Ямбол.

    Инициативата е Митка Тодорова, Директор на детската градина и имаше за цел професионалистите, работещи с деца да придобият допълнителна компетентност за да се   намали и ограничи риска от трайни негативни последствия за децата, следствие от инцидент  в детската градина.

     Участниците имаха възможност да усвояват знания и практически умения по оказване на първа помощ при травми и наранявания, прилагане на подходящи животоспасяващи и животоподдържащи действия,  позициониране на пострадалото дете, кръвоспиране и обработка на рани, обездвижване и транспортиране при нужда.

     Д-р Петя Качулева, обучител по първа помощ в БЧК – Ямбол даде възможност на участниците да задават актуални въпроси и ги запозна с най-често срещаните заболявания и симтоми в детската възраст.

     Всички  получиха удостоверения за преминат курс на обучение по програмата на БЧК „Травми и злополуки в ранната детска възраст. Първа помощ и превенция“.

 

                                                       СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК – ЯМБОЛ