Първа помощ за възрастни хора

На 11 април 2018г. в Дома за стари хора – с. Чернозем, община Елхово, се проведе въвеждащо обучение по първа помощ за служителите от институцията.

   Инициативата имаше за цел служителите да получат базови познания по оказване на първа помощ, специфични подходи и техники за справяне при различни инциденти.

           Водещ обучител бе Добриела Праматарова – специалист «Първа помощ» в БЧК – Ямбол, която представи принципите и целите на първата помощ, алгоритъма на действие при пострадал, който е в безсъзнание, с липса на дишане и сърдечна дейност, измерване и контрол на основните жизнени показатели, мерки за справяне при опорно-двигателния апарат и др. Поставен бе акцент върху специфичните рискове и техники  при  работа с възрастни хора

   Обучението премина при подчертан интерес и активно участие от страна на служителите.

                                       ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ