Публично обсъждане на проектобюджета на община Ямбол за 2021 година

В зрителната зала на община Ямбол се проведе публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Ямбол за 2021 година.

На обсъждането присъстваха кметът на община Ямбол Валентин Ревански, заместник-кметовете Енчо Керязов и Михаил Керемидчиев, Камелия Любенова, секретар на общината, Антон Шиков, председател на Общински съвет – Ямбол, Антония Царева, главен експерт в отдел „Бюджет, човешки ресурси и бюджетно счетоводство“, Мария Караиванова, началник на отдел „Правни дейности”, Диана Тодорова, старши счетоводител-експерт в отдел „Бюджет, човешки ресурси и бюджетно счетоводство“, инж. Радостин Евтимов, директор на дирекция „Устройство на територията и строителството”, Таня Борисова, главен експерт в отдел „Европейско финансиране и програми“, общински съветници, представители на административни структури, неправителствени организации, медии, граждани.

„Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен и балансиран предвид обстановката, в която се намираме. Тази година, както и миналата, увеличение на преките данъци няма да има. В края на 2019 и началото на 2020 година направихме няколко промени, за да оптимизираме разходите в Община Ямбол, сляхме няколко предприятия и намалихме част от администрацията. Тази година успешни общини в България направиха същото.“, каза кметът Валентин Ревански.

Антония Царева представи презентация с проектобюджета на общината за 2021 година. Бюджетните взаимоотношения на Община Ямбол с Централния бюджет за тази година са в размер на 49 431 635 лева.

В проектобюджета е предвидено собствените приходи да бъдат 18 276 993 лева, от които 8 455 000 лева са данъчните приходи, а 9 821 993 лева – неданъчните.

За втора поредна година е включено финансовото подпомагане на процедурите инвитро, за първи път ще бъде финансирана програмата „Децата на Ямбол“.

Предстои одобрението на проектните предложения, заложени в инвестиционната програма на Ямбол от група дейности „Културна инфраструктура“: „Ремонт и модернизация на Младежки културен център“, „Ремонт на Музей на бойната слава“, „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей“. В ход е вече проектът „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов“ – гр. Ямбол“.

Предстои направените на обсъждането и постъпилите писмено предложения да бъдат обсъдени и гласувани от Общинския съвет при приемането на бюджета на община Ямбол.