Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Ямбол за 2022 година

Кметът на община Ямбол Валентин Ревански отправя покана за участие в публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Ямбол за 2022 година, което ще започне в 17:00 часа на 30 март, сряда, в зрителната зала на Община Ямбол.

Поканени за участие са жителите на град Ямбол, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица.

Материалите за проекта на бюджет на община Ямбол за 2022 година са публикувани на интернет страницата на Общината: 

 https://yambol.bg/publichno_obsazhdane_byudzh2022 .