Публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Ямбол за 2021 година ще се проведе на 10 февруари

Кметът на община Ямбол Валентин Ревански отправя покана за публично обсъждане  на проекта за бюджет на община Ямбол за 2021 година, което ще се проведе на 10 февруари, сряда, от 16:00 часа в зрителната зала на Община Ямбол.

В обсъждането са поканени за участие жителите на град Ямбол, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица.

Материалите за проекта на бюджет на община Ямбол за 2021 година ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината, на линк  http://yambol.bg/.

Становища и предложения по проекта за Бюджет 2021 година могат да се представят в деловодството на общината и на следния електронен адрес: press@yambol.bg, не по-късно от два дни след провеждане на публичното обсъждане.

Събитието ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите. Участниците в обсъждането следва да са с предпазни маски и да се спазва дистанция от 1,5 метра.

Пълният текст на поканата е публикуван на сайта на община Ямбол www.yambol.bg, в секция „Актуално“.

https://yambol.bg/бюджет-2021 .