Пръскания срещу кърлежи

Община Ямбол започва обработката на тревните площи в междублокови пространства, квартали и паркове против кърлежи. Пръсканията ще се извършват по предварително утвърден график.

Ще бъдат третирани общо 577 декара площи. На 12 април  от 22.00 до 06.00 часа на 13 април ще се извърши дезакаризация в централна градска част, във всички жилищни квартали, в промишлената зона и парковите площи.