Професионалното обучение на състава е сред водещите приоритети на ОДМВР-Ямбол за 2024 г.

Професионалното обучение на състава, противодействие на наркоразпространението и на домашното насилие, засилен контрол за пътната безопасност – това са приоритетите в работата на Областната дирекция на полицията  – Ямбол за 2024 г., очертани от директора на ОДМВР – Ямбол старши комисар Иван Русев и от главния секретар на МВР главен комисар Живко Коцев. Гл. секретар на МВР бе вчера в Ямбол, за да чуе анализа за работата на областната дирекция за 2023 г. и да се начертаят акцентите за настоящата 2024. „Ще положим огромни усилия, подчертавам – огромни усилия за обучението на състава, тъй като се наблюдава необходимост за готовността на служителите да отговорят на предизвикателствата на нашето ежедневие”, изтъкна шефът на полицията в Ямболско ст. комисар Иван Русев. Главният комисар на МВР пък изрично препоръча засилен контрол по отношение на пътната безопасност, който по думите му трябва да бъде „видим, явен, демонстративен”.

На брифинг за журналисти полицейските шефове отчетоха добра съвместна работа на полицейските структури в Ямболско със съда, прокуратурата и с местната власт.

„Разглеждайки структурата и динамиката на престъпността в региона, се отчита занижаване на нивото на регистрираните престъпления с около 3 пункта, съответно и на броя на наказателните производства. Похвалното е, че се представиха данни за повишени резултати, свързани с разкриваемостта – с около 5 пункта”, коментира главният секретар на МВР Живко Коцев. През изминалата година в област Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления като убийства или опити за убийства. намалял е и мигрантският натиск.

Отчита се ръст на сигналите за домашно насилие, но това бе отдадено на повишената публичност като цяло в страната за прояви на подобен тормоз и агресия. Затова, включително и в регион Ямбол, има увеличение на приложените мерки за защита, както и на ограничителните заповеди спрямо насилниците.

Главен комисар Живко Коцев обърна внимание на проблема с тежките пътно-транспортни произшествия, регистрирани в региона, като през 2023 година загиналите са с четирима души повече спрямо 2022 г.

„Колегите тук, заедно с другите компетентни институции, трябва да обърнат сериозно внимание на контрола по пътищата, особено на младите водачи и на тези, които се изживяват като джигити”, коментира главният секретар на МВР. Той изрично препоръча повече превенция, повече контрол – „видим, явен, демонстративен”. Освен работа срещу пътно-транспортният травматизъм, Коцев акцентира и на повече усилия за противодействие срещу производството и разпространението на  наркотици.

Шефът на областната дирекция на полицията коментира пред NetNews постоянното текучество на кадри и нуждата от допълнително професионално обучение на състава. Според него щатът на ОДМВР-Ямбол и на районните управления, който е наследен от предишното професионално и политическо ръководство на МВР, не е съобразен със спецификата на работа тук, на ниво регион.

Отчетът и анализът на дейността на областната структура на МВР в Ямболско за 2023 е направен в присъствието на областния управител, административните ръководители на окръжна и районна прокуратура, председателя на ОбС- Ямбол и зам.-кмет на община Ямбол.

netnews.bg