Професионалисти в действие

„Български Червен кръст – Ямбол да продължи да поддържа активни телефонните линии за подкрепа, психологическа помощ и консултиране на професионалисти в сферата на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, образованието, членове на оперативни щабове, медицински съвети и др., които се грижат за здравето, живота и безопасността на гражданите в условията на въведеното извънредно положение в Република България“. Такова бе решението на доброволците – професионалисти в областта на първата психологична помощ и психосоциална подкрепа към Ямболската червенокръстка организация, взето на сбирка,  проведена на 10 април 2020г. в Областния секретариат на БЧК, след направен анализ на телефонните обаждания и във връзка с повишеното ниво на риск от разпространение на инфекцията и заразяване с COVID – 19. 

0899 72 61 38, 0898 87 95 95, 0888 89 99 54 и 0893 30 73 46 са телефонните линии, които са на разположение и на гражданите, потърсили подкрепа, съдействие, психологическа помощ и информация за предоставяните услуги и социални програми от БЧК – Ямбол, общинските администрации и други държавни и местни структури в петте общини на територията на Ямболска област.

Линиите са отворени всеки ден за времето от 12.00ч. до 22.00ч. до приключване на извънредното положение.

Обслужват се от четирима висококвалифицирани експерти в областта на първа психологична помощ и психосоциална подкрепа при кризи, членове на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи и Лабораторния център за психосоциална подкрепа на лица и семейства, преживели тежки кризи към БЧК – Ямбол.