Професионалисти в действие

Български Червен кръст – Ямбол продължава да поддържа активни телефонните линии за психологическа помощ и консултиране на граждани, нуждаещи се от подкрепа. От услугата се възползват и професионалисти в сферата на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, образованието, членове на оперативни щабове, медицински съвети и др., които се грижат за здравето, живота и безопасността на гражданите в условията на извънреднаепидемична обстановка и риск от разпространение на инфекцията и заразяване с COVID – 19. 

0882 59 88 07 и 0899 72 61 38са телефонните линии, обезпечавани от служители и доброволци – професионалисти в областта на първата психологична помощ и психосоциална подкрепа при бедствия и кризи към Ямболската червенокръстка организация.Целта е да се намали стреса, тревожността, натрупани негативни емоции и в известна степен депресивни състояния, които довеждат до физически проявления и дискомфорт.

 

ВСЯКА СПОДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ Е КОНФИДЕНЦИАЛНА! 

 

       Посочените телефони номера са на разположение и на гражданите, потърсили съдействие и информация за предоставяните услуги и социални програми от БЧК – Ямбол.

 СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА  БЧК – ЯМБОЛ