Проучване сред жителите на област Ямбол

Сдружение „Център за образователни програми и социални инициативи“ /ЦОПСИ/ провежда проучване сред жителите на област Ямбол, за да се установи какво е отношението им към местната власт и какви предложения могат да направят за бъдещата по-добра работа на общините. Проучването е важна част от проекта „Активните граждани променят местните политики“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”. В анкетната карта са включени следните въпроси:

– Доволни ли сте от цялостната работа на Вашата община?

– Как оценявате работата на Вашата община през последната година?

 – Какво не Ви хареса в досегашната работа на общината?

– Известно ли Ви е за съдебни дела, заведени срещу някоя от общините в област Ямбол?

– Какво е най-необходимо да се направи във Вашата община следващите 2-3 години?

– и други.

Планираме проучването да обхване минимум 220 пълнолетни граждани, живеещи в област Ямбол. То се извършва от специално подготвен екип на сдружение ЦОПСИ, основно по метода на прякото анкетиране – лице в лице. Освен това, желаещите граждани могат да попълнят електронния вариант на анкетата, който се намира на адрес – http://www.cepsi95.org/CEPSI2022/documents.html и го изпратят на служебната ни електронна поща – cepsi95.yambol@yahoo.com

Проучването ще продължи до 9 декември 2022 г., като при финализиранe на проекта ще бъдат изготвени оценъчни доклади и препоръки за всички общини в област Ямбол, които ще бъдат публично оповестени.

Живко Цирков, ръководител на проекта