Протест затвори пътя до село Бояджик

Жителите на селата Болярско, Бояджик, Златари и Гълъбинци излязоха на протест, като затвориха участъка от пътя в село Бояджик за времето от 10:30 до 12:30 часа.

            Поводът за протеста е лошото състояние на път 5503 и 6601, които са част от Републиканската пътна мрежа и свързват община „Тунджа“ с общините Сливен и Нова Загора. Исканията на протестиращите са за незабавни мерки за ремонт на пътя.

            Кметът на село Бояджик – Елена Маджарова, заяви, че пътят не е бил обект на основен ремонт повече от 40 години, а кърпежите, които са правени, по-скоро влошават състоянието на пътя и са предпоставка за възникване на катастрофи.

            На протеста присъства Ръководният екип на община „Тунджа“, Атанас Христов – председател на Общински съвет – „Тунджа“, общински съветници и кметове на други населени места.

Станчо Ставрев – кмет на община „Тунджа“, заяви, че е крайно време държавата да вземе отношение за състоянието на пътищата в малките общини и специално на този път, защото е опасен за пътуване.