Промяна в режима на преминаване през ключово кръстовище в Ямбол

Улесняване проводимостта на потока от автомобили и най-вече гарантиране максимална безопасност на пешеходците са основните цели, предвидени с предстоящата промяна в режима на кръстовището до ОУ „Хр. Смирненски“ в Ямбол. Дейностите по пренастройването на светофарната уредба ще бъдат в периода 21-22 април (събота и неделя), когато потокът на движение е по-слаб. По време на ремонтните работи светофарите временно ще бъдат с изключена сигнализация. Община Ямбол приканва всички водачи на моторни превозни средства и пешеходците да бъдат по-внимателни при пресичане на този участък.

Промяната ще има като ефект максимална защита на преминаващите хора, включително потокът от пресичащи ученици от ОУ „Хр. Смирненски“. Новата настройка дава допълнителен толеранс от време при зелен сигнал за пешеходците, с което се цели предотвратяване риска от всякакви конфликтни ситуации с водачите на автомобили. Другата промяна касае улесняване на шофьорите, идващи от източна посока (от кв. „Зорница“, Аврен“, Хале“ и др.) и предприемащи десен завой по ул. „Ген. Владимир Заимов“. Новият режим ще им гарантира по-висока пропускливост на това оживено кръстовище.

В допълнение, се предвижда в пикови часове след 17.00 часа да се дава времеви толеранс за автомобилите, идващи от посока ул. „Ген. Заимов“ и продължаващи направо по ул. „Граф Игнатиев“, която е основна пътна артерия за най-големите жилищни комплекси в града. Целта е да се ограничи образуването на дълги колони от чакащи автомобили.