Промяна в адреса на изборна секция в Ямбол

Във връзка с организацията на предстоящите парламентарни избори и безпроблемното протичане на изборния процес е извършена промяна в административния адрес на една от избирателните секции в Ямбол. Секция № 312600017 ще се помещава във фоайето на Зрителната зала на Община Ямбол, ул. „Г. Раковски“ № 7.

Досега секцията бе разположена в сградата на Общински детски комплекс, но поради възникнал пожар и нанесени щети по сградата, е взето решение за преместване на секцията на новото място. Промяната е в сила със заповед на кмета на община Ямбол. Пълният текст на заповедта е публикуван на сайта на общината: www.yambol.bg, в рубриката „Парламентарни избори 2017“. От там гражданите могат да се информират също така за границите, адресите и номерата на избирателните секции, да направят справка в избирателните списъци и друга актуална информация във връзка с предстоящия вот на 26 март.