Променят COVID мерките в България

От четвъртък, 24 февруари, започва поетапно облекчаване на противоепидемичните мерки в България, съобщиха от министерството на здравеопазването.

По преценка на собствениците, управителите на обекти или организаторите на мероприятия ще може да се допускат посетители без изискване да предоставят „зелен сертификат“.

Изискването за „зелен сертификат“ остава задължително за персонала на всички обекти с обществено значение.

Това става възможно със заповед на министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова, издадена днес.

От същата дата се допуска посещението на до 12 деца в група при провеждане на присъствени групови занятия за деца в езикови, образователни центрове, центрове за подкрепа на личностно развитие и други обучителни центрове и школи при носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

В доклада на главния държавен здравен инспектор е предложен тристъпков подход за облекчаване на противоепидемичните мерки, според който от 20 март да отпадне изискването за „зелен сертификат“ в цялата страна при благоприятна тенденция в развитието на епидемичната обстановка.