Пролетно надиграване и надпяване  „Ромбана“ 2024

С Т А Т У Т

            Пролетно надиграване и надпяване  „Ромбана“ 2024

Дата на празника: 21.04.2024 г.

Начало на празника: 10.00 ч.

Място на провеждане: парк на село Генерал Инзово, община „Тунджа“

ЦЕЛИ НА ПРАЗНИКА:

– съхраняване и утвърждаване в съвременния начин на живот на фолклорното изкуство (танцово и обредно);

– популяризиране на пролетните празници и обичаи;

– мотивиране на младите хора за запазване на културните традиции

ОРГАНИЗАТОРИ

Община „Тунджа“;

Кметство с. Генерал Инзово;

Читалище „Н. Й. Вапцаров-1926″, с. Генерал Инзово.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В програмата могат да участват детски, младежки и самодейни колективи, танцови клубове, изпълняващи автентичен и обработен фолклор, подали заявка за участие. Желаещите да участват трябва да изпратят заявка в срок до  14.04.2024 г. вкл.

В пролетното надиграване и надпяване „Ромбана“2024 могат да се включат:

– пролетни обредни обичай;

– пролетни обредни песни, свързани с пролетните празници;

– фолклорни танци свързани с  пролетните празници.

За всеки се изпраща отделна заявка. Не се допускат дописвания на заявките.

РЕГЛАМЕНТ НА ФОЛКЛОРНИЯ ПРАЗНИК:   

  1. Самодейни колективи/танцови състави, които представят обичай от пролетния празнично-обреден календар или обработени танци – до 10 мин. (Сирни Заговезни, Тодоровден, Благовещение, Цветница, Лазаровден, Великден, Гергьовден).
  2. Индивидуални изпълнители (едно изпълнение) – до 6 мин.

Изпълненията на участниците се оценяват от жури по ред и начин, определени от организаторите.

Фолклорният празник се провежда на две сцени:

– първа сцена – песни и сценични обреди и обичаи от пролетния празнично-обреден календар;

– втора сцена – обработени и автентични танци от пролетния празнично-обреден календар.  

Във всяка категория участниците са разпределени по възрастови групи както следва:

– до 16 години;

– от 16 до 29 години;

– над 29 години

Надиграванията ще бъдат разделени на автентични и обработени танци.

За всеки състав или индивидуален участник в празника организаторите присъждат грамота за участие.

Класиралите се на първите три места получават и  плакет.

Музикалният съпровод може да бъде на живо или запис на електронен носител. Музикалният съпровод на електронен носител се предоставя на организаторите предварително, поне 30 минути преди началото на празника.

Забележка: Изпълнителите са облечени в автентични, стилизирани носии или друго облекло с елементи от народната носия.

Цялостното или частично аудио и видеозаснемане на програмата и размножаването на материалите е право единствено на организаторите.

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ – НЯМА

 

За повече информация и за изпращане на заявки може да се обръщате на адрес:

            8670 с. Генерал Инзово, община „Тунджа“, обл. Ямбол

            Читалище „Н. Й. Вапцаров – 1926“

            GSM:0876767061 – Председател

            0895 506 917 – Читалищен секретар

            e-mail: chitaliste_inzovo@abv.bg