Пролетен салон в галерия „Стойчев“

Тази година Първа пролет настъпва на 21 март! Причината не е само Грегорианският календар и онзи липсващ, отбелязван през четири години, 29 февруари…
Причината е и откриването на Пролетния салон на високото изкуство в Галерия „Стойчев“ . Там Пролетта ще настъпи на 21 март в 18.00 часа, когато любезният домакин Красимир Стойчев ще пожелае на всички нас: Да свърши Зимата в душите ни, да идва прекрасният сезон, в който Доброто ще се пробуди за нов живот!


Поканата е до всички добри хора: 21 март, 2017 г., 18.00 ч. Галерия „Стойчев“, ул. „Г.С.Раковски“ №5