Прокуратурата обжалва поскъпването на водата в Бургас, Ямбол и Враца

Върховната административна прокуратура (ВАП) внесе в съда протест срещу решението на КЕВР за увеличение на цената на водата в Бургас, Ямбол и Враца – градовете, където се предвижда сметките за вода да бъдат най-завишени.

Прокуратурата твърди, че от КЕВР са пренебрегнали правни норми, за да се удовлетворят исканията на трите ВиК оператора.

Става въпрос за решенията на регулатора от 30 ноември 2017 г., с които се одобряват бизнес плановете за ВиК операторите в Бургас, Ямбол и Враца. С бизнес плановете се повишават цените на ВиК услугите за периода до 2021 г. и се приемат анализи за социалната поносимост на цените.

Според Прокуратурата са нарушени административно-производствените правила, тъй като КЕВР се произнася по бизнес планове, чиито окончателни редакции не са съгласувани от съответните асоциации по ВиК, както разпорежда Законът за водите.

Спазването на това нормативно изискване е безусловно задължително, включително в случаите, в които след първоначалното съгласуване от ВиК асоциациите и ВиК оператора се внасят корекции, пише в съобщението.