Проект „Топъл обяд“

Областната организация на БЧК-Ямбол съвместно с Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК реализираха проект „Топъл обяд” за 324 деца в риск от област Ямбол. Община Ямбол, Община Тунджа и Община Болярово са партньори по проект „Топъл обяд” на ямболската червенокръстка организация и съфинансират част от дейностите.  Децата от проекта получаваха топъл обяд през учебна 2020/2021 година, в периода от м.декември 2020г. до м.май 2021г.

Обхванати са деца от 12 училища в областта, както следва:

  • в Община Ямбол са обхванати 96 деца  от осем училища в града;
  • в Община Тунджа са обхванати 82 деца от две училища от с. Крумво и с. Завой;
  • в Община Болярово са обхванати 146 деца от две училища от гр.Болярово и                          с. Ст.Караджово.

Основна цел на проекта е повишаване здравния статус и качеството на живот на децата  чрез обезпечаване на  рационално и балансирано хранене през тежките зимни месеци чрез организиране на трапезария, в която да се предлага топъл обяд на деца в риск. Подборът на целевата група се извършва на база предварително разработени от БЧК критерии на основание Правилника за предоставяне на храна в обществени трапезарии.

Във връзка с въведени противоепидемични мерки в страната, заради COVID-19 и преминаване на учениците на дистанционно обучение, проекта стартира поетапно в различните общини. Благодарение на доброто партньорство между общини, училища, фирми-доставчици на храна, по време на он-лайн обучението проекта не бе спрян. Децата, включени в проект „Топъл обяд” получаваха хранителен пракет със здравословна храна за периода на дистанционното обучение.

 

Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол