Проект „Приятели с природата“

dav

БМЧК-Ямбол организира обучение по проект „Приятели с природата!“, финансиран по Програма за развитие на иновации и добри практики по приоритетни дейности на БМЧК. Целта на проекта е да повиши информираността на младежите от област Ямбол относно опазването на околната среда, което би довело до намаляване на риска от природни бедствия. Обучението бе открито от Гергана Георгиева, специалист в Секретариата на Обл.С на БЧК-Ямбол, в него участваха доброволци от клубове на БМЧК от областта. Основни теми, застъпени в обучението бяха: сортиране и рециклиране на отпадъци в ежедневието на хората; климатични промени и глобално затопляне; промяна на околната среда, промяна в  здравето на човека, които водят до промяна на навици в социалния живот на хората.

Обучител бе Радосвета Узунова, областен координатор на БМЧК-Ямбол. По време на практическата част на обучението, доброволците приложиха наученото чрез интерактивни игри и решаване на казуси, свързани с опазването на околната среда.

Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол

 

 

dav