Проект „Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество“ ще бъде представен в Ямбол

  • Събитието ще се проведе на 19 февруари 2019 г., от 16:00 ч., в Конферентната зала на Областна администрация-Ямбол
  • „Предприемачите в действие“ ще споделят своя опит и знание с всеки, който иска да реализира успешно своите бизнес идеи

Проект „Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество“ ще бъде представен в Ямбол на 19 февруари 2019 г., вторник, от 16:00 часа в Конферентата зала на Областна администрация. Проектът е насочен към всички жители на Югоизточен регион, желаещи да започнат самостоятелен бизнес и да реализират своя бизнес идея, като включването е абсолютно безплатно.

Информационната среща ще запознае присъстващите с предстоящите обучения, които включват всички аспекти на предприемачеството. Участниците в тях ще получат базови познания по широк спектър от въпроси – финансови, юридически, счетоводни – както и подкрепа за съставяне на самостоятелен бизнес план. Всеки ще има възможността да получи и менторска подкрепа, юридическа помощ, бизнес контакти, насоки за достъп до финансиране.

Проект „Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество“ се изпълнява от Сдружение „КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ БУРГАС“ (ИКТ Клъстер Бургас) и Комуникационна агенция PRoWay и е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът е насочен към мотивиране и подпомагане на населението от Югоизточен регион и по-конкретно областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора, за започване на самостоятелен бизнес. В дейностите по проекта могат да участват както безработни, така и заети или неактивни граждани.

Информационната среща в Ямбол е част от предприемаческо „роудшоу“ „Предприемачите в действие“, което в рамките на един месец ще проведе още информационни срещи и събития в други градове от Югоизточния регион. В рамките на срещата водещи експерти от ИКТ Клъстер Бургас и „Агенция Про Уей“ ЕООД ще запознаят участниците с целите, обхвата и дейностите по проекта. Ще бъде дадена конкретна информация за предстоящите обучения и начините за участие в тях. Всеки присъстващ ще има възможност да зададе своите въпроси и да получи конкретни отговори от експертите. Ще се запознае с реални примери от бизнес практиката и опита на успели предприемачи, реализирали своите бизнес идеи.

https://startuphub.bg/
https://www.facebook.com/events/284005488934739/