Проект „Музейна педагогика“ реализира Художествена галерия „Жорж Папазов“

За периода 4 март – 17 май 2019 г. Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол реализира проект „Музейна педагогика“, с финансовата подкрепа на Министерството на културата. В него са включени три детски градини от град Ямбол – ДГ „Валентина“, ДГ „Слънце“ и ДГ „Червената шапчица“.
Целта на проекта е да се запознае детската аудитория с музейната институция (с галерията), да се провокира интерес към нея от една страна и да възпита у децата уважение, толерантност и любов към културните традиции и ценности (към изобразителното изкуство в частност), от друга, като същевременно се усвоят нови знания и умения.
В проекта са заложени две основни дейности. Едната дейност сме я нарекли „Изкуство в куфар“. Тя е насочена към децата от II и III група в детските градини. Идеята на тази дейност е да „доведе“ изкуството до децата и те да се запознаят с него. При децата от II група се представя темата за пластиката и им се предлага занятие с глина. Прави им се демонстрация и им се показва малка пластика от фонда. При децата от III група се представя темата за живописта и им се предлага занимание с акрилни бои върху каширан фазер. На тях също им се прави демонстрация и им се показва живописна творба от фонда.
След изработване на пластиките и на живописните творби се прави едноседмична изложба във всяка детска градина като по този начин се запознават и родителите с работата по проекта.
Втората основна дейност е свързана с децата от IV група. Тя има два компонента – представяне на презентация и посещение на галерията. При първия компонент децата се запознават с институцията музей и в частност с ХГ „Жорж Папазов“ – Ямбол чрез предварително изработена и подготвена презентация, която им се представя в детската градина и ги подготвя за същинското посещение на галерията. При втори компонент децата се въвеждат в галерията и правят обиколка из постоянната експозиция чрез игра, която завършва с получаване на подарък – пъзел с изображение на подбрани творби от фонда на галерията.