Проект „Звена към ДСП в община Стралджа – 2“

  По-спокойни, по-приятни са дните на над 200 възрастни, болни и самотни хора от община Стралджа, които оцеляват благодарение   грижите на около 50 социални  асистенти. Изпълнението на проекта „Звена към ДСП в община Стралджа – 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, се оказва спасителен пояс за хората в нужда, които непрекъснато се увеличават. За съжаление между тях има и деца. След изпълнението на първия проект с обгрижване на 117 жители на общината  от 52 социални асистенти,  мултиплицирането  видимо променя съотношението. Стралджа е една от многото общини  у нас в които десетки  инвалиди се нуждаят от обгрижване, но нямат пари да си  осигурят сами помощници. Отпуснатите средства от  Европейският социален фонд са доброто решение за общинското ръководство което търси нови възможности за осигуряване спокоен живот на  инвалидите и съответно работа за безработните.  Подписалите договор като социални асистенти по проекта  работят почасово и получават   възнаграждение  като максимално ангажиментът им е за 21 месеца, считано от 1 март 2016г.

         Всеки ден към домовете на различни хора от Стралджа и селата Александрово, Атолово, Войника, Джинот, Зимница, Иречеково, Каменец, Леярово, Лозенец, Недялско, Палаузово, Поляна, Първенец, Тамарино и Чарда  тръгват социалните  асистенти. За да се посветят на очакван , ценен и благороден труд. Най-често предпочитаната втора  услуга по проекта е  здравната.  Около 150 са потребителите й, близо 50 са пожелали  рехабилитация, а 78  –  психологическа подкрепа.

          Когато вратата се отвори и при Пепа Авджиева влезе социалния асистент лицето на жената грейва, защото знае, че предстоят приятни часове на грижа и внимание. С топли думи за своята помощничка говори Стойка Кавалджиева, не могат да се изхвалят Тяна Димова, Ради Радев, Симеон Йорданов, Минка Годжева…А семейството на Ойка и Пеньо Пеневи вече са приятели със своя личен асистент. Един от най-възрастните потребители по проекта е зимничанката Донка Георгиева, родена през 1924г. Както тя така и съселяните й Маринка Проданова, Невенка Банчева, Щилияна Колева признават, че помощта е неоценима. За Стефка Джапунова и Тодор Вълков от Лозенец, за  Васил Колев и съпругата му от Недялско, за Марийка Димова от Палаузово надеждата има име и то е на социалните асистенти. От Тамарино са едни от най-дългогодишните потребители на този род услуги осигурени от общината, участвали във всички подобни социални проекти – Васил Тенев, Пенка Желева, Пенка Мирчева не пестят благодарностите за екипа и за ръководството на общината. Не е по-различно отношението и на ползвателите от Каменец Митко Иванов и Златка Георгиева.

         Това са само част от имената на всичките около 200 потребители – всеки със своя съдба, със своите болки и радости, всеки с надеждата, че ще има кой да се грижи за тях. Според Недялка Димитрова, нач.отдел „Хуманитарни дейности“  и ръководител на проекта, това е част от социалната политика на общината насочена към възрастните и болни хора: „Ще продължаваме да помагаме, да разработваме  проекти, които да носят удовлетворение на хората като желанието ни е те да бъдат по-дългосрочни и по-всеобхватни!“