Проект за безработни младежи в „Тунджа“

Заявка за участие в схемата „Обучения и заетост за младите хора“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Министерството на труда и социалната политика подаде община „Тунджа“ в дирекция „Бюро по труда“ – Ямбол.

Целта на проекта е интеграция на пазара на труда на безработни младежи до 29-годишна възраст включително, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ към Агенцията по заетостта.

В рамките на проекта е планирано да бъдат наети 10 младежи до 29 години за период до 6 месеца, на длъжност: „работник озеленяване”. След одобрение на заявката, лицата ще преминат обучение и след това ще бъде осигурена заетост на лицата за срок до 6 месеца.