Проект „Грижа в дома в Община Тунджа“

ПОКАНА
 
На 02.04.2024 г., от 15.30 ч., в залата (на втори етаж) на Община „Тунджа“ ще се проведе пресконференция по Проект „Грижа в дома в Община „Тунджа“.
Проектът се реализира по административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0054 по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, съфинансирана от Европейски социален фонд+.