Проектът за бюджет на община Ямбол за 2017 г. мина през публично обсъждане

Ефективно управление на бюджетните средства и успешно усвояване на средствата от европейските фондове са основните приоритети, на които е подчинена бюджетната рамка на община Ямбол за 2017 г. Изпълнението им гарантира повишаване качеството на предоставяните от общината публични услуги и подобряване на жизнената и бизнес средата в града, коментира при представянето на проекта за бюджет кметът на Ямбол Георги Славов по време на днешното публично обсъждане.

Над 50 148 000 лв. е планирана финансова рамка на общината за 2017 г. Традиционно най-големите пера са за финансиране в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности, както и функции по благоустрояване и опазване на околната среда.

Капиталови разходи за 2017 г. са предвидени в размер на 1 934 897 лв.

Собствени приходи на община Ямбол тази година са планирани в рамките на 18 525 875 лв., от които като постъпления от данъци – 7 405 000 лв.

Община Ямбол е една от малкото общини в страната с изрядна финансова дисциплина, при това в продължение вече на почти 10 години, изтъкна по време на обсъждането кметът Георги Славов. И към настоящия момент община Ямбол няма просрочени задължения.