Продължава проучването на надгробна могила в Тракийския и античен град Кабиле

Продължава проучването на надгробна могила, част от южния некропол на Тракийския и античен град Кабиле. Разкопките се правят от  български и полски археолози по международен проект „Археологически и интердисциплинарни проучвания на надгробни могили по средното течение на р. Тунджа“.

По покана на българо-полската научна експедиция по време на проучването на могилата кметът на  Ямбол Георги Славов присъства на разкриването на богат гроб на тракийски воин от III век Пр.Хр.

Проектът се осъществява по договор между  Регионален исторически музей – Ямбол и Филиала на Института по археология и етнология на Полската академия на науките в Краков. Той е с продължителност три години и половина и се финансира изцяло от полска страна. По време на реализацията му се предвижда да се проучат общо 5 надгробни могили на територията на област Ямбол, ще се извършат  изследвания на палеосредата  по средното течение на р.Тунджа, ще се направят радиовъглеродни, ДНК, изотопни и антропологични анализи на откритите материалите от надгробните могили. Проектът ще приключи през 2020 година с издаването на публикация за направените проучвания. Съгласно българското законодателство всички открити при проучванията експонати и материали ще постъпят във фондовете на Регионален исторически музей – Ямбол.  

Ръководители на проекта и археологическите проучвания от българска страна са доц. д-р Стефан Александров, археолог  – зам. директор на НАИМ-БАН и д-р Стефан Бакърджиев, археолог – директор на РИМ-Ямбол, а от полска Dr. hab. Piotr Włodarczak – директор на филиала в Краков на Института по археология и етнология на ПАН.

През 2018 година по същия проект бяха проучени първите две надгробни могили, разположени в землището на село Могила. Там бяха разкрити гробове от римската епоха (II – III век) и се откриха интересни експонати, с които Регионален исторически музей – Ямбол участва в Изложбата “Българска археология 2018“ в Националния археологически музей в София.