Продължава подобряването на градската среда в Ямбол

Ремонтните дейности на главни, второстепенни улици и тротоари в Ямбол продължават. Приключи ремонтът на крайречната улица в участъка от улица „Георги Дражев“, както и на улицата, свързваща крайречната с улица „Граф Игнатиев“.

По време на ремонтните работи беше положена нова асфалтова настилка, а преди това старата и компрометирана настилка беше фрезована. Общата площ на обновения участък е 21 651 кв. м., а дължината му е около три километра.

Ремонтирана е и част от тротоара от Каргонския мост до автобусната спирка, който преди това беше в много лошо състояние.

Община Ямбол изразява своята ангажираност за подобряване на инфраструктурата в града и създаване на по-приятна и безопасна среда за жителите и гостите на Ямбол.