Продължава вземането на проби от дребните преживни животни

Вземането на проби и извършването на клинични изследвания на дребните преживни животни във всички стопанства от 20 километровата зона на идентифицираното огнище на заболяването чума по ДПЖ, на територията на област Ямбол продължава.
Към днешна дата ветеринарните лекари са взели 3838 кръвни проби от 182 стопанства и ферми за ДПЖ в общините Болярово, Елхово и Стралджа. Клинично прегледаните дребни преживни животни в района са много повече.
Както вече информирахме в 10 километровата зона се вземат повторни проби, в разширената зона се извършват първи клинични прегледи и проби.


Всички стопани са информирани и запознати, че съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност са задължени да допуснат оторизираните ветеринарни лекари за вземане на проби от животните.