Продължават изнесените приемни дни на кмета

Продължават изнесените приемни дни по населени места на кмета на община „Тунджа “ Георги Георгиев.

На 4 май 2017 година /четвъртък/, той ще има изнесен приемен ден в с. Бояджик и ще се срещне с жителите на селото от 11.00, в сградата на кметството.