Продължават дейностите по проект „Желани пространства – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места”

                                             

На 27 юли 2017 година, предстои изпълнението на дейности по проект Желани пространства – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места” на ОП РЧР 2014-2020 Процедура „Услуги за ранно детско развитие” Договор за БФП № BG05M9OP001-2.004-0059, с бенефициент община „Тунджа“.

Надпреварата „Млад природозащитник“ ще се проведе в посетителския център в местността „Бакаджик“. Там децата ще се запознаят с растенията и животните, обитаващи територията на местността. Деца и родители ще получат и първите си уроци за действия по потушаване на пожари в гористи местности, ще се запознаят с правилата за предотвратяването им.

На 14 юли 2017 година, в приятната обстановка на плувния комплекс в с. Генерал Инзово, се проведе семейното празненство „Здравей, слънчево лято!” – дейност по същия проект, в което участие взеха деца и родители, потребители на услугите.

Децата от селата Миладиновци, Генерал Инзово и Крумово и техните родители се включиха в различни групови игри с образователен акцент и състезателен характер.  Ентусиазма на родителите и усмихнатите деца, даващи всичко от себе си в надпреварата, показа колко е забавно да са заедно и  да се подкрепят взаимно. Всяко дете получи за подарък „Малка лятна книжка”, подготвена от специалистите на проекта, за да се занимава заедно със семейството си докато е във ваканция. След много игри и забавления организатори и участници се разделиха с пожелания за незабравимо лято и много успехи.

Екипът на проект „Желани пространства“ е подготвил поредица от подобни съвместни семейни празници за деца-потребители на услугите и техните родители.