Продажби на имоти за над 235 хиляди лева на последните търгове в община „Тунджа“

Продажби на имоти и собственост за 235 575 лв. без ДДС бяха реализирани на последните търгове в община „Тунджа“, които се проведоха на 7 и 8 юли.

         Закупен беше недвижим имот в с. Веселиново – бивше кметство и бивша здравна служба с площ 583 кв. м за 32 659 лв. без ДДС.

          В село Межда бяха продадени десет дворни места с площ от 1120 до 1480 кв. м общо за 35 123 лв. без ДДС.

         Закупен беше и автомобил „Нива“. В землището на с. Голям манастир беше продадена нива с площ 98, 385 дка за 166 638 лв. без ДДС.

         До края на месец юни постъпленията от продажби на имущество в общината възлизат на 3 719726 лв., което е близо 180 % изпълнение на първоначалния план на приходите по това бюджетно перо – 2 млн. лв.