Програма – 17 април

за празничните прояви, посветени на Деня на Община „Тунджа”

22 април – Международен ден на Земята

 

 

17. 04. 2018 г. (вторник)

 

11.00 ч.

НУ „Св. Климент Охридски“

с. Крумово

 

Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота”

 

На празник в училище

Събитие по проект „Хоризонти – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“

 

19.30 ч.

НЧ „Просвета-1910“

с. Тенево

 

Тунджански театрални дни

 

Концерт-спектакъл на Самодейна група при НЧ „Просвета-1910“, с. Тенево представя „Светът е оцелял, защото се е смял“