Програма за празничните прояви на Община „Тунджа” за 18 април

Предстоящи събития днес 18.04.2024 г.
10.30 ч., с. Козарево – „Водим бъдещето за ръка“ празник за децата от детските градини в община „Тунджа“
11.00 ч. НЧ „Просвета-1910“, с. Тенево -„Среща с Надежда“- искрено и лично с Надежда Захариева
11.00 ч. НЧ „Христо Ботев-1929“,с. Окоп Тунджански литературни дни
Представяне на „Книга за Тунджа“ на писателя Любомир Котев, посветена на миналото на община „Тунджа“
Среща – разговор с участието на Иван Гранитски и творци, свързани с общината
12.30 ч., НЧ „Просвета-1910“, с. Тенево / малка зала/ „Обичам те, Родино мила“
Състезание за децата от 3 и 4 клас на ОбУ „В. Левски“
17.00 ч., с. Скалица -„Тунджа пее и танцува“ – Хоротека с Фолклорен ансамбъл „Тунджа“
17.00 ч. Зала на Община „Тунджа“ Тунджански литературни дни
Заключителна литературна среща „С Тунджа в сърцето“, посветена на творчеството на писатели, свързани с община „Тунджа“
19.00 ч., с. Бояджик -„Тунджа пее и танцува“ – Хоротека с Фолклорен ансамбъл „Тунджа“