Проверка на строителните обекти на територията на община „Тунджа“

Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев провери изпълнението на част от обектите от общинската строителна програма.

В с. Генерал Инзово той инспектира ремонта на фасадата на кметството и поставянето на детски съоръжения по проект, финансиран по Програмата за управление на дейностите по опазване на околната среда. В селото се извършва и ремонт на покрива на Пенсионерския клуб.

Тунджанският кмет се увери и как е извършен приключилият ремонт на кметството в с. Скалица, който включваше подмяна на покрив, обновяване на фасадите и на дограмата.

Кметът Георги Георгиев и зам.-кметът по строителството Светозар Грозев провериха и етапа на изпълнение на ремонта на площадното пространство в с. Безмер, който е един от най-големите обекти от капиталовата програма на общината. Ремонтът включва подмяна на настилката и на градинските бордюри. Предстои да се почистят съществуващите зелени площи и да се изградят нови със засаждане на иглолистна и широколистна растителност. Планирано е и направа на нова алея с кътове за отдих и два розариума, ще има и фитнес площадка на открито. В обекта са включени и изграждане на нови детска площадка и зона за отдих, подмяна облицовката на съществуващия паметник и монтиране на ново парково оборудване – паркови пейки и кошчета за отпадъци. Ще бъде изградено и парково осветление.

Георги Георгиев и Светозар Грозев инспектираха и асфалтирането на пътя за с. Симеоново, което се извършва по линия на текущото поддържане и ремонт на общинската пътна мрежа.

Изпълнението на строителната програма на община „Тунджа“ се изпълнява по график.