Пробни изпити по български език

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР РЕГАЛИЯ – СОФИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АКСЕС – ЯМБОЛ

ПРОБНИ ИЗПИТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС
съобразени с модела и примерните задачи, зададени от МОН и с изучения учебен материал:

Български език:

25 март 2018 г. 

Пробните изпити се провеждат от 9:00 ч. до 11:30 ч. в Г“Васил Левски“ .
Таксата за участие на ученици в Ямбол е 15 лв. При внасянето на сумата се получава входящ номер, по който на интернет страницата на учебния център www.regalia6.com се проверява резултата от съответния изпит до 10 дни след провеждането му. 
След пробните изпити предлагаме консултации за решаване на изпитните задачи с коментар от преподавател. Таксата за консултация е 5 лв.
Участието е само след предварителна заявка.  Заявилите участие във всички изпити ще получат допълнителни материали с инструкции за провеждане на изпита и критерии за оценка.
За допълнителна информация и записване за участие – офиса на ОЦ “Аксес“ на ул. „Георги Дражев“1 и на телефони: 046 664 361 и 0896 602116