Пробни изпити за кандидатстване след 7 клас

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР РЕГАЛИЯ – СОФИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АКСЕС – ЯМБОЛ

ПРОБНИ ИЗПИТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС
съобразени с модела и примерните задачи, зададени от МОН и с изучения учебен материал:

Български език и литература:

12 февруари 2017 г.
19 март 2017 г.
30 април 2017 г.
Математика:

19 февруари 2017 г.
26 март 2017 г.
7 май 2017 г.
Пробните изпити се провеждат от 9:00 ч. до 11:30 ч. в Г „Васил Левски“, МГ „Атанас Радев“ и ГПЧЕ „Васил Карагьозов“.
Таксата за участие на ученици в Ямбол е 10 лв. При внасянето на сумата се получава входящ номер, по който на интернет страницата на учебния център www.regalia6.com се проверява резултата от съответния изпит до 10 дни след провеждането му.
След всеки от пробните изпити предлагаме консултации за решаване на изпитните задачи с коментар от преподавател по съответния предмет. Таксата за консултация е 5 лв.
Предварителната заявка е препоръчителна, за да се гарантира участие в изпита. Заявилите участие във всички изпити ще получат допълнителни материали с инструкции за провеждане на изпита и критерии за оценка.
За допълнителна информация и записване за участие – към преподавателя по съответния предмет и в офиса на ОЦ “Аксес“ на ул. „Георги Дражев“1 и на телефони: 046 664 361 и 0896 602116