Проблемите с устойчивостта на Безистена влизат и в парламентарния контрол

Устойчива ли е носещата конструкция на Безистена, безопасно ли е ползването на сградата и дали тя е законосъобразно въведена в експлоатация след извършения ремонт, са въпросите, които четирима народни представители от парламентарната група на БСП са внесли в Народното събрание по линия на парламентарния контрол.

Елена Йончева, Кристиан Вигенин, Николай Пенев и Пенчо Милков са отправили въпросите за Безистена към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

В обяснителната част от въпроса се проследява хронологията на проблема, като се припомня, е Безистена е паметник на културата от XV век, реконструиран през 1972-1974 г. и реставриран по проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”  по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. за 1 943 316,05 лв. без ДДС.

Обяснява се, че във връзка с приключване на строително монтажните работи по проекта и издаването на технически паспорт, на 7.01. 2015 г. на проф. Милев от УАСГ е възложено да изготви конструктивно обследване на сградата,  изводите от което са, че сградата е опасна и трябва отново да се укрепи. В обследването се казва, че „Носещата конструкция и фундирането в настоящото си положение са сеизмично неосигурени, съгласно действащите в момента в България нормативни документи” и „ Настоящото състояние на носещата конструкция може да бъде окачествено като неустойчиво равновесие, при което случайно външно въздействие (несиметрично натоварване на арките, много слабо земетресение, неравномерно слягане и др.) би довело до тяхното компрометиране и като следствие до разрушаване на цялата сграда” и се дават препоръки за незабавно изпълнение на укрепителни дейности.

Ако констатациите са точни, община Ямбол е извършила ремонт и е дала допълнителни 260 хиляди лева за укрепване на сградата, а след ремонта тя е опасна за ползване, твърдят народните представители.

В обяснителната част се казва още, че община Ямбол използва за въвеждане в експлоатация на обекта друго техническо обследване от инж. Влахов, което не установява проблеми, но няма документ, че второто конструктивно обследване е прието от общината, каквито са нормативните изисквания.

Четиримата народни представители твърдят, че при неяснотите за реалното конструктивно състояние на сградата на Безистена, би следвало да бъде преустановено ползването й и контролните органи (ДНСК) да възложат конструктивно обследване от независим експерт.