При 5 неизвинени отсъствия на децата, родителите ще връщат парите за помощи

Помощ за първокласници са заявили 26 000, а  17 000 – за осмокласници. Срокът за подаване на заявления е 15 октомври. Родителите ще получат 300 лева на два пъти, но трябва да представят бележка, че детето е записано в училище. Ако децата имат 5 неизвинени отсъствия, родителите трябва да връщат получените суми. Миналата година това се е наложило при 660 родители на първокласници и 1500 – на осмокласници. 

Това каза пред NOVA зам.-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска.

„Сумите и коефициентите за социалните помощи бяха увеличени. Те трябва да бъдат обвързани с линията на бедност“, категорична бе Клисурска. 

По думите ѝ със споразумението между социалното и земеделското министерство ще бъдат подпомогнати нуждаещите се от по-евтини дърва. „Интересът към целевата помощ е доста голям – над 260 000 души са поискали такава, а за повече от 160 000 вече има издадени заповеди. Помощта е в размер на 623,55 лв. Дървата ще бъдат раздадени по места. Кампанията ще продължи до 31 октомври.

Предвиждаме да бъдат обхванати 310 000 души. Ако останат средства, бихме могли да дадем и допълнителна подкрепа“, съобщи Клисурска.