При проблем със сметоизвозването

Сигнализирайте „Грийн Колект“ на телефон 046/910 892 при непочистен/и контейнер/и или имате нужда от допълнителен.
В случай, че фирмата за сметоизвозване не реагира своевременно на Вашия сигнал, моля, свържете се със служител на Община Ямбол на телефон 089 55 99 813.

Телефон за подаване на сигнали за нарушители: 046/681 109

Нека бъдем съвестни и отговорни към нашия град, за да бъде по-чист и подреден!

Община Ямбол