„Приятели на природата“

     Лора Величкова

На 30 януари 2017 г. в СУ „Д-р Петър Берон“- град Болярово  се състоя първата представителна изява на учениците – приятели на природата. Сформираната група  по интереси ,,Приятели на природата“ е част от проекта ,,Заедно да учим и творим”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.  Гости на изявата бяха ръководителят на проекта г-жа София Минева, сътрудникът по проекта Златина Николова, главният редактор на вестник ,,Крайгранична искра” Лора Величкова, директорът на СУ,,Д-р П.Берон”, учители и ученици от училището.                                                                                  

      Младите природолюбители демонстрираха своята креативност, както в създаването на презентации, събиране на природни  материали, изучаване на особеностите и видовете билки в Странджанския край. Всеки от сформираните екипи представи информация за билките в Странджа, лечебни свойства, билколечение. Учениците  показаха, придобитите за кратък период от време, умения за разпознаване на билки, използването им, приготвяне на чай. Включването  им в дейностите  по занятията показва създаване на емоционална атмосфера, удовлетворение от свършената работа и нови  възможност за изследователска дейност.

        Ръководителят, г-жа Събина Тодорова, благодари на всички за положените усилия и сподели по -нататъшните намерения на групата – учениците да разширят знанията си за тайните при изследване на природата. Да усъвършенстват уменията за формиране на екологична култура, съзнание и поведение с оглед опазване на екологичното равновесие.