Приключи смяната на личен лекар

В периода от 1 до 30 юни 2017г. 1927 здравноосигурени лица от област Ямбол са сменили общопрактикуващия си лекар. За община Ямбол избор на нов личен лекар са направили 1140 граждани, за община Стралджа – 94, в община Тунджа 575 здравноосигурени лица са осъществили смяна на общопрактикуващ лекар, за община Елхово броят на лицата е 87, за Болярово – 12 и от друг здравен район нов избор са направили 19 здравноосигурени лица.

За сравнение, през месец декември 2016г. броят на лицата сменили своя личен лекар е бил 2237.

         Основни причини за смяната на личен лекар са: промяна на местожителството или адресната регистрация на лицата, неудовлетвореност от оказаната медицинска помощ, лични предпочитания на здравноосигурените лица и др.

         Следващият период, в който здравноосигурените лица могат да променят избора на общопрактикуващ лекар е през месец декември 2017г.

 

    РЗОК ГР. ЯМБОЛ