Приключи процедурата по набиране на преброители

В Областна администрация Ямбол постъпи информация за приключването на процедурата по набиране и подбор на кандидатите за преброители и контрольори за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

Списъците на одобрените преброители, контрольори, резерви и придружители за област Ямбол ще бъдат оповестени на информационно табло в Отдел „Статистически изследвания-Ямбол“, както и на информационните табла във всяка община и в сайтовете на общините. Предстои публикуването на списъците и в сайта на Преброяване 2021 – www.census2021.bg.

Всяко от определените ще бъде включено в еднодневно обучение, датата, часът и мястото, за чието провеждане ще бъдат допълнително оповестени.

Припомняме, че от 7 септември до 3 октомври 2021 г. ще се проведе 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.