Приключи проект „Ямбол и Одрин – два града на Тунджа“

Резултатите от проекта и постигнатите цели бяха представени днес от координаторите по проекта Ниязи Ашиков и Ебру Караджа по време на заключителна пресконференция в Културно-информационен център „Безистен“. Проектът на Община „Ямбол и Одрин – два града на Тунджа“, Договор № РД-02-29-57 от 20.03.2017 г. бе съфинансиран от Европейския Съюз чрез Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Общата стойност на проекта, с  продължителност 24 месеца, бе 503 479,45 евро.

Партньор при изпълнението на проекта от страна на Република Турция бе Община Одрин.

В рамките на проекта бяха изпълнени реконструкция и архитектурен дизайн на градския мост на парка в Ямбол и прилежащото му пространство, обновяване на историческа сграда в Одрин за изграждане на Туристически информационен център и общи дейности, представящи туристическия потенциал на областите Ямбол и Одрин, на територията на двете общини.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на бенефициента Община Ямбол и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.