Приключи проект за подкрепа на засегнати от кризата

   През месец май Фондация „Болни от астма“ приключи своя Проект за незабавна подкрепа за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVD-19 в България, по който бе одобрена от Фонд „Обединени срещу COVD-19“.
    Проектът е на стойност 6 920 лева и се реализира на територията на община „Тунджа“. Той бе насочен към лица от уязвими групи, като по време на неговото изпълнение бяха осигурени хранителни продукти, памперси за деца до една година, лекарства за болни от астма, лични предпазни средства и дезинфектанти. По този начин, в изключително трудната за обществото ни ситуация, бяха подпомогнати 160 семейства. През периода на кампанията 20 доброволци взеха активно участие в раздаването на продуктите и информационните материали.
Фондация „Болни от астма“ има дългогодишен опит в реализирането на различни проекти, свързани с подпомагане на уязвими групи и хронично болни лица.

Фондация „Болни от астма“