Приключи почистването на дерето в село Тенево

В началото на октомври 2016 година, специализираното звено „Благоустройство и комунално стопанство“ към община „Тунджа“ приключи с почистването и корекцията на дерето в село Тенево. Беше почистена цялата коригирана част от 1 500 метра.

Бяха премахнати дървета, храсти и треви, обрасли в коритото, които създаваха рискове при вдигане на водните нива. Освен това се извърши шкарпиране на дерето, почистване на дъното от наноси, както и почистване и подравняване на дигата. Бетонираната част беше почистена с техника на общината, а небетонираната част с верижен багер – чрез външен изпълнител.

 С тази дейности Община „Тунджа“ цели да не се допускат разливи на големи територии, причинени от проливните дъждове.

2 3