Приключи образователната програма на Окръжен съд – Ямбол и Окръжна прокуратура – Ямбол  

С открит урок на тема „Кой кой е в съдебната система?“ приключи образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени училища и прокуратури“, проведена през учебната 2021 – 2022 г. с ученици от 12 „А“ клас на ПГ „Васил Левски“ – Ямбол. Ментори на урока бяха младши съдия от Окръжен съд – Ямбол Анита Велева и новоизбраният председател на Адвокатска колегия – Ямбол Атласка Данкова. Облечени в тоги, те разказаха на учениците интересни факти от съдийската и адвокатската професия и успяха да предизвикат техния интерес.

В края на открития урок и в присъствието на директора на ПГ „Васил Левски“ Донка Атанасова, на учителката, под чието ръководство се водиха занятията Дафина Попова – преподавател по философия, както и на класната ръководителка на класа Галя Маркова, всички ученици получиха удостоверение за завършения курс на обучение, по едно книжно издание на Конституцията на Република България и флаш памет.

Наградени бяха и победителите в обявения през месец февруари, 2022 г. конкурс по избор за есе, презентация, рисунка, плакат, флайер, илюстрация, скица, комикс и други форми, чрез които може да се изобрази същността на/в храма на Темида на тема: „#PRAVOTO. В храма на Темида всички са равни пред закона!“ На първо място за изработване на презентация беше отличена Евангелина Станкова от 12 „А“ клас, а първото място за есе зае Константин Димов от 11 „Б“ клас на ПГ „Васил Левски“.

С този открит урок, проведен в рамките на Деня на отворени врати, Окръжен съд – Ямбол и Окръжна прокуратура – Ямбол завършиха учебната година. Припомням че, уроците от образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени училища и прокуратури“ тази учебна година се провеждаха по дигитален път, заради противоепидемичните мерки, наложени заради КОВИД 19. Веднага след отмяна на извънредното положение на 1 април 2022 г., със заповед на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Ямбол Васил Петков, Съдебната палата в Ямбол отвори вратите си след двегодишно прекъсване.