Приключи кампанията на БЧК

БЧК – Ямбол приключи раздаване на хранителни продукти на допълнително включени уязвими лица в Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане. Лицата получиха индивидуалните пакети, съдържащи хранителни продукти от първа необходимост, тежащи около 30 кг.
Доброволци на БЧК – Ямбол, доброволци от общинските администрации от петте общини и служители на БЧК – Ямбол доставиха индивидуалните хранителни пакети лично на адресите на правоимащите лица в цялата област.
Създадената организация е продиктувана от извънредното положение на страната, свързано с COVID – 19 и цели да се ограничат максимално контакти и струпване на хора във временни пунктове в областта.
97 % от правоимащите лица, получиха хранителните си пакети, включени в допълнителните списъци, в периода от 6 до 16 април 2020г., както следва:
Община Ямбол – 129 лица;
Община Тунджа – 310 лица;
Община Болярово – 143 лица;
Община Елхово – 74 лица;
Община Стралджа – 54 лица.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол