Признание

Община „Тунджа“ беше удостоена с Юбилейна грамота от Съюза на слепите в България по случай 100-годишния юбилей на сдружението.
Грамотата се присъжда за принос в развитието на организацията, социално приобщаване на хората със зрителни увреждания и повишаване качеството на техния живот.