Призив към общинските съветници от мандат 2015-2019 г.

Месец октомври беше последния месец от работата на Общински съвет мандат 2015-2019 г. През този месец редовна сесия на Общински съвет – Ямбол не е провеждана. Проведени са заседания на постоянните комисии към ОбС, като обсъжданите от тях документи не са от сериозно естество.Тази информация е публично достъпна и бе отразена в медийното пространство. По действащия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите членове имат право на пълното си възнаграждение за месец октомври. Този факт предизвика отрицателни реакции и отзиви от гражданите на Ямбол.

Във тази връзка, кметът на Ямбол Валентин Ревански и председателят на ОбС Ямбол Антон Шиков отправят призив към всички общински съветници от мандат 2015 – 2019 да дарят получените от тях възнаграждения за месец октомври, с което ще  засвидетелстват своята гражданска отговорност към жителите на Ямбол.

Юридически даренията ще бъдат оформени съгласно приетите със заповед на Кмета на община Ямбол – РД/02-00856 от 22.11.2019 г. вътрешни правила за получаване и управление на помощи и дарения в Община Ямбол.

Съветниците, които дарят своите възнаграждения ще бъдат обявени публично.